هارمونيك

Jun 07

هارمونيك

یا علی - حامد فوداجی

منزلگاه: http://shaa5.um.ac.ir


هارمونيك

+ نوشته شده توسط حمیدرضا رحیمی در پنجشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۶ و ساعت 10:36 |فيديو هارمونيك

Learn Draw butterfly pattern Harmonic || تعلم رسم نموذج الفراشة هارمونيك

مقالة عن هارمونيك

 امروز می خوام مختصری در مورد هارمونیک در سیستمهای قدرت صحبت کنم. موضوعی که به کرار دیده شده بسیاری از دانشجویان و یا حتی فارغ التحصیلان برق هم با اون بیگانه هستند.

در اين شکل ابتدا مشخصه ولتاژ جريان يک بار خطي ترسيم شده است که اين مشخصه خطي است. همچنين همين مشخصه براي بارهاي غير خطي هم ترسيم شده است که نشانگر است که رابطه بين ولتاژ و جريان غير خطي است. حال تصور کن که اگر بارخطي در جريانمتناوب با ولتاژ داراي شکل موج سينوسي قرار گيرد جريان آن هم سينوسي خواهد بود. اما اگر يک بار غير خطي در به ولتاژ سينوسي متصل شود ديگر جريان آن سينوسي نخواهد بود و از فرم سينوسي خارج خواهد شد.(شکل2)

برطبق بسط سري فوريه که ميتوان هر تابع متناوب را برحسب مجموع چند موج سينوسي با فرکانسهاي مختلف نوشت ما ميتوانيم شکل موج غير سينوسي حاصل را به مولفه هاي سينوسي با فرکانهاس مختلف تجزيه کنيم که اگر اين موجهاي سينوسي با هم جمع شوند شکل موج اصلي حاصل مي‌شوند. در شکل2 اين مطلب قابل مشاهده است. از ميان شکل موجهاي سينوسي آن موجي که يا شکل موج اصلي هم فرکانس است، هامونيک اول - اگر فرکانسش دو برابر باشد هارمونيک دوم. اگر n برابر باشد هارمونيک nام است. وقتي كه هر دو نيم سيكل مثبت ومنفي يك موج شبيه يكديگر باشند، سري فوريه فقط شامل هارمونيك هاي فرد است. درحقيقت وجود هارمونيك هاي زوج اغلب نشان دهنده وجود اشكالي در سيستم است. پس وجود بارهاي غير خطي مانند ادوات الکترونيک قدرت، کامپيوتر هاي خانگي، لامپ هاي کم مصرف، کوره هاي قوس الکتريکي ايجاد هارمونيک مي‌کنند.

اگر در این زمینه مشکلی داشتید بفرمایید تا توضیحات بیشتری بدم.

ضمنا برای کسب اطلاعات بیشتر می تونید به استاندارد حدود مجاز هارمونيك ها هامونیکها که در سایت  www.krec.ir هست مراجعه کنید

یا علی - حامد فوداجی

Source: http://foodaji.blogfa.com/post-192.aspx


مزيد من المعلومات حول هارمونيك هارمونيك